(+99871) 2675847
(+99871) 2675374

Uyushma haqida

«O‘ZBEKChARMPOYABZALI» uyushmasi O‘zbekiston respublikasi prezedentinig «Respublikasi iktisodiyotining charm-poyabzal tarmogi boshkaruv tizimini takomillashitirish xakidagi 2000 yil 23 fevraldagi № 2552 farmoniga movorik tashkil etilgan.

Ҳамма янгиликлар

Уюшмага аъзо бўлган корхоналар томонидан ишлаб чиқарилаётган маҳсулотлар

Сайт разработан дизайн - студией